งานวิจัยการดูดซึมของอาหารเสริมเจล
และการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย

กับอาหารเสริมเจล เจล ดีกว่า เม็ด 5 เท่า
จาก ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในด้านการแพทย์และการชะลอวัย
01WhyAgel01-723x1024


ใบรับรองผลิตภัณฑ์ Agel เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Agel


Slide2award-1in20-healthproduct2เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Agel

FDA-Thai2Halal Administrator Certificate

ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม
halal_loSlide3


NAFDAC Certificate
nafdac_l1


Agel World Anti-Doping Agency Certification

ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา
รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Agel สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันและต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆ
world-anti-doping-agencyAnti-DoqOrthodox Union Certification

ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์
นิกาย Orthodox

orthodox


Kosher Certification
Orthodox-Union